PROFILE

PTT-01C

 

 • Born in Long An – (Mekong Delta) South Vietnam
 • Petrus Truong Vinh Ky High School Alumnus, Saigon South Vietnam
 • Trained in Sculpture, Painting and Architecture from the Saigon National University of Arts for 6 years (1973-1979)
 • Escaped from Vietnam by boat.  Being granted asylum in Canada after spent 3 months in Thailand Refugee Camp
 • Living and working in Canada since 1980

 

 

EDUCATION

 • Saigon University of Arts, B.S. in Sculpture, Painting, and Architecture (1973-1979)

WORK EXPERIENCE

 • Artist and Owner, Art Plaster Mouldings, Inc. (1990-2005)
 • Artist and Owner, Studio for Art Sculpture work (2006-present)

AWARDS

 • Vietnamese Commemorative Monument Competition Winner, Ottawa (1995)
 • Awards of Merit for the Arts, Gold Medal, City of Toronto (1997)
 • Lieutenant Governor of Ontario & Multicultural History Society of Ontario Award (1998)
 • Ontario Arts Council Award (1993)
 • Ontario Art for Education Award (1990)

 PERMANENT BRONZE MONUMENT

 • “REFUGEE MOTHER AND CHILD,” the first monument in the world dedicated to the Vietnamese Boat People. Erected on April 30,1995 located in the Plouffe Park 130 rue Preston St (at the corner of Preston St & Somerset St) West, Ottawa – Capital of Canada (Winner of the Vietnamese Commemorative Monument competition 1995)

MAJOR EXHIBITIONS

 • Canadian Museum of Civilization, Ottawa (2000)
 • First Canadian Place Gallery, City of Toronto, Sculptors Society of Canada (1997)
 • Royal Ontario Museum, “Boat People & Refugees,” Multicultural History Society Ontario (1993)
 • Multicultural History Society of Ontario, “Story of the Boat People” (1992)
 • Roy Thomson Hall, City of Toronto, UNHCR Canada (1992)
 • Art Gallery of Ontario, Canadian Red Cross Society (1990)
 • Sculptors Society of Canada, City of Toronto

 MEMBERSHIP

 •     Sculptors Society of Canada Membership: Selected New Member (1996)

PTT-sculptures-003Considered among the finest Canadian artists today, Phạm Thế Trung has achieved this stature through a consuming passion for his work and an unrelenting dedication to its quality and integrity. Pham’s art reflects both Vietnamese past and Canadian present, as well as modern and tradition schools of art.

In 30 years of his artistic career, Pham has achieved distinction for his sculptures. Pham won the competition of the “Vietnamese Commemorative Monument ” project that held jointly by the City of Ottawa and the Vietnamese Canadian Federation in 1993. His commissioned statue named “Refugee Mother and Child” was erected in the park at the corner of Preston St. and Somerset Ave. West in Ottawa. It was officially unveiled on April 30, 1995 to commemorate the 20th anniversary of the Fall of Saigon. “Refugee Mother and Child” pays tribute to the Vietnamese boat people who fell victim to the Communist regime and depicts the triumph of the human spirit. Select other awards include Award of Merit from City Toronto and the Gold Medal for the Arts in 1997.PTT-04

Pham has participated in many major exhibitions throughout  Canada and USA, organized by Sculptors Society of Canada, Multicultural Society of Ontario, Roy Thomson Hall, the Art Gallery of Ontario, the University of Toronto’s Roberts Gallery, Royal Ontario Museum and Civilization Museum of Canada (Project 2000). He also has been covered in many articles in Globe and Mail, Toronto Star, Canadian Magazine, as well as CBC, CTV, True North Arrivals CD (CTV for Education), Dini Betty show… He has been a member of Sculptors’ Society of Canada and an active member of the Vietnamese Community.

trienlam-006More recently, Pham designed the “Monument for the Fallen” that would be constructed at the Republic of Vietnam’s Veterans Cemetery in Adelanto, South California- USA.  The Monument includes busts of five RVN Heroes Generals who committed suicide on the day of the Fall of Saigon, April 30, 1975.
Pham spent six years of formal training and graduated from the National College of Fine Arts in Saigon. In 1980, Pham fled Vietnam by boat to escape persecution from the Communist regime. From a refugee camp in Thailand, Pham has granted immigrant status to Canada. Pham’s art helps heighten our awareness of how Canada has emerged as one of the great world cosmopolitans and an honoured country of hope.


Được xem như là một trong những nghệ sĩ tài hoa của Canada hôm nay, Phạm Thê Trung đã gặt hái những thành quả đáng giá trong lãnh vực điêu khắc  qua niềm đam mê công việc và sự cống hiến không ngừng nghỉ để đạt đến chất lượng và sự toàn vẹn. Nghệ thuật của anh phản ảnh cả Việt Nam trong quá khứ và Canada hiện tại,  đương đại cũng như truyền thống từ học đường.

Trong 30 năm sự nghiệp nghệ thuật, anh đã tạo được nhiều thành tích khác nhau qua những tác phẩm điêu khắc của mình. Anh đã thắng cuộc thi “Tượng Đài Kỷ Niệm Việt Nam” dự án tổ chức chung bởi thành phố Ottawa và Liên Hội Người Việt Canada vào năm 1993. Bức tượng thắng giải của anh mang tên là “Mẹ Bồng Con Vượt Biển” được dựng lên trong công viên Plouffe góc đường Preston St và Somerset West Ave tại Ottawa.  Tượng đài được chính thức khánh thành ngày 30 tháng 4 năm 1995 để tưởng niệm 20 năm Sài Gòn thất thủ. “Mẹ Bồng Con Vượt Biển” để tưởng nhớ đến những thuyền nhân Việt Nam là nạn nhân chế độ cộng sản và mô tả sự cả thắng của tinh thần con người. Các giải thưởng được chọn khác bao gồm bằng khen từ thành phố Toronto và huy chương vàng nghệ thuật vào năm 1997.

Anh đã tham dự nhiều cuộc triển lãm lớn trên khắp Canada và Hoa Kỳ được tổ chức bởi Hiệp Hội Điêu Khắc Canada, Tổ Chức Đa Văn Hóa Ontario; triển lãm tại Roy Thomson Hall, Art Gallery of Ontario, đại học Toronto Roberts Gallery, Royal Ontario Museum và Viện Bảo Tàng Văn Hiến Canada (dự án 2000) …  Đã có nhiều đề mục về anh như các bài viết trên tờ Globe and Mail, Toronto Star, tạp chí Canada … các buổi phỏng vấn của CBC, CTV, True North Arrival CD (chương trình giáo dục CTV), Dini Betty Show … Anh là thành viên của Hiệp Hội Điêu Khắc Canada và là một nhân sĩ tích cực của cộng đồng người Việt.

Gần đây, anh đang thiết kế mô hình “Đài Tử Sĩ” sẽ được xây dựng ở nghĩa trang cựu chiến binh Việt Nam tại Adelanto, Nam California – Hoa Kỳ.  Đài tưởng niệm bao gồm các bức tượng bán thân của 5 vị tướng anh hùng miền Nam Việt Nam, những người đã tuẫn tiết vào ngày sụp đổ của Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975.

Anh đã trải qua sáu năm đào tạo từ trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật tại Sài Gòn. Năm 1980, anh vượt biển bằng thuyền để thoát khỏi khủng bố của chế độ cộng sản Việt Nam. Từ một trại tị nạn ở Thái Lan, anh đã được cấp qui chế nhập cư đến Canada. Nghệ thuật của anh giúp nâng cao nhận thức của chúng ta về một Canada đang vươn lên trong thế giới toàn cầu tuyệt vời và cũng để vinh danh một đất nước của hy vọng.