Bản tin trên báo Người Việt nguoi-viet.com

Trận chiến dựng lại quốc kỳ

Wednesday, May 02, 2012 6:46:30 PM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=148180&z=317&template=viewtemplatephone.htm

Phần Năm: Bia và tượng đài tưởng niệm thuyền nhân

6. Tượng đài tại Ottawa, Canada

Ngày 30 tháng 4 năm 1995, Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Ottawa, thủ đô Canada, đã long trọng khánh thành Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam, với sự tham dự của rất đông đồng hương và nhiều nhân vật chánh quyền tại thủ đô Ottawa. Ngay sau bức tượng đồng Người Mẹ Bế Con Thơ đang chạy trốn cộng sản, là những dòng chữ tưởng niệm, với bản đồ Việt Nam được bao tròn bởi nền vàng với ba sọc đỏ.

Ðại sứ cộng sản Việt Nam tại Canada, đã phản đối mạnh mẽ ngay từ lúc Liên Hội Người Việt Canada bắt đầu. Ðến những ngày trước khi Tượng Ðài được khánh thành, họ vẫn liên tục vận động với Liên Hội Người Việt và Ủy Ban Thực Hiện Tượng Ðài, để xóa bỏ hình bản đồ Việt Nam được bao tròn bởi nền vàng với ba sọc đỏ, đến những dòng chữ tưởng niệm, nhưng khi Tiến Sĩ Lê Duy Cấn yêu cầu viết thành văn những yêu cầu đó thì ông mới có yếu tố thảo luận, thì họ im lặng. Nghĩa là những viên chức trong tòa đại sứ cộng sản Việt Nam chỉ nói miệng chớ không dám dùng văn bản. Phía Ủy Ban Thực Hiện hoàn toàn giữ nguyên tất cả những gì ghi trong dự án. Liên Hội Người Việt và Ủy Ban Thực Hiện Tượng Ðài, đã thắng một cách vẻ vang. Vì vậy mà CSVN không thành công trong cuộc vận động với chánh phủ Canada, và sự kiện này đã dẫn đến tình trạng lạnh nhạt trong bang giao giữa Canada với CSVN một thời gian.