Vietnamese Boat People Model Permanently Displayed at Maritime Industry Museum, New York

Bronze casted Vietnamese Boat People Model will be displayed permanently at Maritime Industry Museum in New York http://www.maritimeindustrymuseum.org/. This statue is dedicated to museum by  a Vietnamese boat people family (Vuong Hoc Thiem, San Jose)  His family and a group of other Vietnameses fleed the country on the small boat name Thang Loi and were rescued by a Maritime Industry merchant ship back to 1980.   His daughter, Lawyer Laurent Vuong will present this gift to their rescuer at the ceremony on November 4th, 2017 in New York

Tượng thuyền nhân bằng đồng đen, nặng 45 cân Anh với kích thước 15x17x18 in, một tác phẩm mỹ thuật của Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung sẽ được làm quà cho Maritime Industry Museum tại New York vào ngày 4 tháng 11 năm 2017. Đánh dấu một giai đọan lịch sử về thuyền nhân Việt Nam. Nữ Luật sư Lauren Vương đại diện gia đình và nhóm thuyên nhân trên tàu Thắng Lợi vượt biển năm 1980 trao tặng.  Sẽ thưc hiện một clip video lưu niệm.

Vương Học Thiêm ( Hoàng Sơn Long writer) and Vietnamese Boat People Statue by Sculptor Phạm Thê’ Trung

Phạm Thế Trung Sculptor with Mr Vuong beside the Vietnamese Boat People Model before cast in bronze at the Art Foundry Berkeley -California

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.