TRƯỜNG QUỐC GIA CAO ĐẲNG MỸ THUẬT SÀI GÒN: CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA

(Tài liệu  và hình ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn)

QGCDMT-003


 

QGCDMT-004


QGCDMT-001

Không ảnh: Trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định, Đường Chi Lăng Bình Hòa Xã Gia Định 1965 – photo by Bud Gross Jr.


QGCDMT-002

Trường Vẽ Gia Định năm 1913


QGCDMT-041

Khóa I Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 1930)
Từ trái sang: Lê Phổ (sinh 1907 – mất 2001), Mai Trung Thứ, Georges Khánh, Nguyễn Phan Chánh (1892 – 1984), Công Văn Chung, Lê Văn Đệ (1906 – 1966).
Hiệu trưởng Victor Tardieu (ngồi).
Nguồn ảnh: Ảnh này scan lại từ cuốn Vietnam Cultural Window (N 51 – June 2002), trang 4.
Chú thích ảnh này lấy từ: Văn Ngọc. Đi trong thế giới hội họa. NXB Trẻ – 2004, trang 140.

QGCDMT-005


QGCDMT-007

Trường Trung Học Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định, Đ.Chi Lăng (Đ. Phan Đăng Lưu) 1965 – photo by Bud Gross Jr.


QGCDMT-008

Trường Vẽ Gia Định năm 1968 (Tư liệu Họa sĩ Huỳnh Khắc Thảo) Kiến trúc cũ theo mô thức cột Toscan và các vòm cửa arcade rất đẹp nay không còn nữa…


QGCDMT-006

Sinh viên mỹ thuật vẽ lại bảng tên trường


QGCDMT-037

Giáo Sư


QGCDMT-022

Giáo sư


QGCDMT-023

Giáo sư


LeVanDe-01

Giáo sư Lê Văn Đệ và sinh viên


QGCDMT-024

Thầy Đan Hoài Ngọc (giữa) và sinh viên


QGCDMT-013

Toàn thể lớp Đệ nhất niên đón xuân Ất Mùi 1955


QGCDMT-025

Một buổi thực tập


QGCDMT-039

Một buổi thi


QGCDMT-040

Một tác phẩm điêu khắc


QGCDMT-020

Một lớp học thập niên 1950 – ông Ba Huê – người mẫu


QGCDMT-027


QGCDMT-026

Sinh viên mỹ thuật thập niên 1950


QGCDMT-028

Phái đoàn Nhật Bổn viếng trường 1956


QGCDMT-038

Kỷ niệm Ngày 28 Oct.1959 Họa sĩ Pháp Baranger (giữa, đứng) viếng Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật và biểu diễn lối vẽ Fresque (Fresque Style}

Legend of back photo:  Oct.28-1959 Memory of madame Baranger artist for visiting Sài Gòn National Fine Art College and had performed “Fresque Style”


QGCDMT-029

Giáo sư Bùi Kỉnh (giữa) và sinh viên


QGCDMT-030

Sinh viên mỹ thuật thập niên 1950


QGCDMT-012

Lớp vẽ ngoài trời – Giáo sư và sinh viên mỹ thuật VN (Ất Mùi 1955)


QGCDMT-034

Thầy Nguyễn Hữu Vị (đội nón) và sinh viên


QGCDMT-035

Thầy Đan Hoài Ngọc cùng các sinh viên


QGCDMT-036

(từ trái qua):Nguyễn Xuân Trí  – Trần Văn Y – Trịnh Đức Lộc – Vũ Đình Khoa – Nguyễn Tấn Ngọc – Thầy Giám thị Nguyễn Văn Lượng – Phạm Thị Minh Hải – Nguyễn Thị Kim Tố


QGCDMT-033


QGCDMT-032

Sinh viên mỹ thuật thập niên 1950


QGCDMT-014

Sinh viên mỹ thuật VN thập niên 1950


QGCDMT-015

Sinh viên mỹ thuật VN thập niên 1950


QGCDMT-016

 Sinh viên mỹ thuật VN thập niên 1950 – Một buổi du ngoạn thăm viếng trường Mỹ Nghệ Biên Hòa


QGCDMT-017


QGCDMT-018
QGCDMT-019


 


QGCDMT-021

Sinh viên mỹ thuật VN thập niên 1950